Telefon Numaramız

0 354 212 96 77

Mail Adresimiz

info@yozgattb.org.tr

Muamelat

Muamelat

Yazı İşleri Servisi
Borsamıza gelen bütün evraklar görevli evrak memurunca açılarak tarih ve sayısı verilerek kayda alınır.

  1.Kayda alınan bu evraklar Genel Sekretere veya yardımcısına sunulur.
  2.Genel Sekreter veya Yardımcısı tarafından ilgili birimlere sevk edilir ve uygun görülen bazı evraklar Yönetim Kurulu Başkanı'na arz edilir.
  3.Sevk olan bu evraklar tekrar gereğinin yapılması için tekrar yazı işleri servisine  gönderilir.
  4.Evrak memurunca defter ortamında kaydolan bu evrakların zimmeti yapılarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır.
  5.Borsamız adına ilgili birimlerce değişik kurum veya kişilerle yapılan yazışmalar postaya verilmek veyahut kargoya verilmek üzere yada evrak zimmet defterinde kayıt altına alınarak imza karşılığı elden teslim edilerek gönderilir.
  6.Tüm evraklar ilgili klasörlere dağıtımı yapılarak daha sonra arşivlenir

Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat: 2,3,4   No:10 Hizmet Binası PK. 66100 Yozgat / Türkiye

+90 354 212 96 77    info@yozgattb.org.tr