Telefon Numaramız

0 354 212 96 77

Mail Adresimiz

info@yozgattb.org.tr

Üyelik Aidat Tarifesi

Aidat Tarifesi
ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ
5174 Sayılı Kanun gereğince, Yozgat Ticaret Borsası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2. Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM‘dir. Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı  uygulanır.Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

YILLIK AİDAT:

Yozgat Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

Derece       Kayıt Ücreti (TL)       Yıllık Aidat (TL)

F                380                          380

1                250                          250

2                125                          125

3                  80                            80

4                  65                            65

5                  50                            50

6                  35                            35

 

Değişikliklerin Bildirilmesi
Borsalara  kayıt   zorunluluğu   bulunanlar, durumlarında  meydana   gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden   itibaren   bir ay içinde, kayıtlı  oldukları  borsalara bildirmek  zorundadır.

Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat: 2,3,4   No:10 Hizmet Binası PK. 66100 Yozgat / Türkiye

+90 354 212 96 77    info@yozgattb.org.tr